Klachtenregeling

Auren hecht aan tevreden klanten. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht u desondanks ontevreden zijn over een aspect van onze organisatie, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Hiervoor hebben wij deze klachtenregeling opgesteld.

Het doel van onze klachtenregeling is primair om klachten van klanten, van eigen medewerkers dan wel van andere belanghebbenden, naar ieders tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het doel van onze klachtenregeling om van de klachten te leren en indien nodig onze werkwijze aan te passen.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte en gegronde zorg. Alle meldingen zullen door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden beoordeeld door onze compliance officer.

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht als volgt indienen:

 • Schriftelijk bij de heer drs. A. van Pijkeren RA, compliance officer van Auren

Indien uw klacht gericht is tegen de heer drs. A. van Pijkeren RA dan kunt u uw klacht indienen bij de heer B.J.A. Vial, bestuurder bij Auren.

Stuur uw brief met de vermelding 'Vertrouwelijk' naar

Auren  
T.a.v. de heer drs. A. van Pijkeren RA (of de heer B.J.A. Vial)

Amsterdamseweg 3
3812 RN Amersfoort

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 • Uw eigen naam, bedrijfsnaam, adres, (mobiele) telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief alle relevante feiten en omstandigheden.
 • De naam van de medewerker of het directielid tegen wie de klacht is gericht.
 • De reden waarom u de klacht indient.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Wij behandelen uw klacht als volgt:

 • Binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht zullen wij:
  • schriftelijk reageren om de klacht af te handelen en indien mogelijk een bevredigende oplossing aanbieden;
  • of de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
 • Heeft u in eerste instantie alleen een ontvangstbevestiging gekregen? Dan zullen wij binnen 10 werkdagen na dagtekening van deze ontvangstbevestiging, uw klacht afhandelen en indien mogelijk een bevredigende oplossing aanbieden.
 • Bij een reactie op uw klacht geven wij aan wie of welke afdeling van ons kantoor uw klacht behandeld heeft. Ook geven wij u aan op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Niet tevreden?

Bent u van mening dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld? Of is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij de heer B.J.A. Vial, bestuurder bij Auren.

Stuur uw schriftelijke reactie naar:


Auren  
t.a.v. de heer B.J.A. Vial

Amsterdamseweg 3
3812 RN Amersfoort

Garantie

De directie draagt er zorg voor dat de klant, de eigen medewerker dan wel de andere belanghebbende die volgens de bepalingen van deze regeling een klacht heeft gemeld, op geen enkele wijze daardoor in zijn positie wordt benadeeld.

Mede in verband met onze beroepsregels zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie om. Wij hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

 * waar in dit document wordt gesproken over Auren worden daarmee bedoeld de volgende Auren vennootschappen in Nederland:

Auren Accounting Products Amersfoort B.V., KvK nr. 32118965
Auren Tax & Legal Amersfoort B.V., KvK nr. 32118968
Auren Audit & Assurance Amersfoort B.V., KvK nr. 622855050000
Auren Human Resource Services Amersfoort B.V., KvK nr. 59899735
Auren Consulting Amersfoort B.V., KvK nr. 59899735
Auren Accounting Products Amsterdam B.V., KvK nr. 60629487
Auren Tax & Legal Amsterdam B.V., KvK nr. 60629797
Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V., KvK nr. 33269864
Auren Human Resource Services Amsterdam B.V., KvK nr. 60629800
Auren Consulting Amsterdam B.V., KvK nr. 60632771

Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere service te bieden. Door deze site te gebruiken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Lees ons juridisch advies en privacybeleid voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe u deze kunt beheren. Accepteren